Legal

Els catàlegs serveixen com a eina per localitzar i conèixer contingut específic que inclou el Model PIO Obligatori i de Drets. El present catàleg conté les normes jurídiques en les que s’han inspirat les preguntes del Model PIO Obligacions i Drets. Així mateix, s’enumeren textos d’altres tipologies que contenen recomanacions relatives a l’ús ètic de la IA. 

1. Anàlisis preliminar de l’ús del sistema

2. Identificació i mitigació de biaixos

Article

Pregunta model PIO

1. Protecció de la privacitat

Article

Pregunta model PIO

2. Governança de dades

Article

Pregunta model PIO

Catàleg d'exemples

Contingut recomanat per a la redacció de clàusules de contractes relatius a sistemes d’IA.

Veure catàleg d'exemples