Qui som

Qui som

L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), que pren forma de Càtedra a la Universitat de Girona, i s’insereix en l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial (IA) impulsada per la Generalitat de Catalunya amb el nom de CATALONIA.AI.

CATALONIA.AI inclou un eix sobre “Ètica i Societat”, que és on es situa l’OEIAC, per tal de promoure el desenvolupament d’una IA ètica, que respecti la legalitat vigent, que sigui compatible amb les nostres normes socials i culturals, i que estigui centrada en les persones.

Podeu consultar més informació sobre l’OEIAC a la seva web de la Universitat de Girona i sobre l’Estratègia CATALONIA.AI a la seva web.

Principis ètics

L’avaluació a través d’aquesta llista de verificació, que integra la legislació actual sobre dades i IA, juntament amb les recomanacions de diversos organismes, està dissenyada per oferir un marc d’avaluació ètica a través de set principis bàsics:

  • Transparència i explicabilitat, per garantir la claredat de les operacions d’IA i la presa de decisions, fent-les comprensibles per als usuaris i les parts interessades.
  • Justícia i equitat, per prevenir els biaixos i garantir un tracte just i resultats equitatius per a tots els usuaris de sistemes d’IA.
  • Seguretat i no maleficència, per prevenir els possibles danys a usuaris i a la societat en general d’un desenvolupament o ús no ètic o irresponsable de la IA.
  • Responsabilitat i retiment de comptes, per establir unes directrius clares sobre responsabilitat sobre les accions i decisions que envolten els sistemes d’IA i assegurar un desenvolupament i desplegament responsables.
  • Privadesa, per prioritzar la protecció de les dades personals i sensibles, respectant la privadesa i confidencialitat, especialment de les persones usuàries.
  • Autonomia, per protegir i promoure l’agència humana en contextos d’automatització a través de la IA, permetent un control que sempre sigui molt significatiu de les persones sobre els sistemes d’IA.
  • Sostenibilitat, per protegir el medi ambient i tenir en compte tant els impactes ecològics i socials de la IA, promovent pràctiques sostenibles i de viabilitat a llarg termini.